การอบรมการนำส่งข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาฯ (ประกัน Online)

การอบรมครั้งที่ 2 (20 มกราคม 2560)

ปัญหา/อุปสรรค์ และแนวทางแก้ปัญหา
1.เข้าระบบรายงานข้อมูลไม่ได้ 
     1.1 สาเหตุ เกิดจากมีการเข้าระบบจากทั่วประเทศจำนวนมาก
     1.2 แนวทางการแก้ปัญหา ให้ทางโรงเรียนดำเนินการในวันต่อๆ ไป หรือในช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการเข้าใช้งานน้อย

2.ระบบ Teleconference มีปัญหา 
     2.1 สาเหตุ ยังไม่สามารถระบุได้
     2.2 แนวทางการแก้ปัญหา - ทางบริษัท ให้ติดตั้งโปรแกรมใหม่ -ศึกษาวิธีการเข้าควบคุมห้อง (ต้องใช้รหัสผ่านที่ทาง สพฐ.มอบให้)

3.สิ่งที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม
     3.1 ฝ่ายเทคนิคต้องเฝ่าเครื่องที่ควบคุมห้อง และเครื่องที่เข้าระบบเสมือนเครื่องปลายทางตลอดเวลา
     3.2 ให้มีผู้ปฏิบัติเสมือนจริง อยู่ใกล้ๆ วิทยากร เพื่อควบคุมความ

-----------------------------------------------------------------------
เวลา 
09.00-12.00 น.

ผู้เข้าร่วมการอบรม
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2.ครูผู้รับผิดชอบงานประกันฯ

สาระในการอบรม
1. การนำส่งข้อมูล โดยครูผู้รับปิดชอบงานประกันฯ
2. การตรวจสอบ แก้ไข และการอนุมัติและส่งต้อข้อมูล โดยผู้บริหารโรงเรียน>

การเตรียมความพร้อม
กรอกข้อมูลใน Template ให้เรียบร้อย (ปี 2557-2559)

เข้าห้องอบรมผ่านเว็บไซต์ www.tele.sesa35.info โดยใช้เว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox
- ติดตั้งปลั๊กอินต่างๆ และทดลองเข้าห้องอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ใช้ห้องอบรม School-2 Access Code แจ้งทางหนังสือราชการ
- ทดสอบระบบกับทางเขตพื้นที่
-วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.20-08.40 น. เริ่มอบรม 09.00 น. เป็นต้นไป
- ใช้กลุ่มไลน์ “งานประกัน สพม.35” เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเตรียมการและสื่อสารในขณะอบรม

การเตรียมอุปกรณ์แบบสอบถามและแบบทดสอบหลังการอบรม
การรายงานข้อมูลประกันออนไลน์ (20-01-2560)

https://goo.gl/forms/7XDSTUGu7xpgA3T03


เมื่อตอบแบบสอบถามแล้ว จะพบลิงค์ไปยังแบบทดสอบ


--------*****************************************************************---------

การอบรมครั้งที่ 1 (5 มกราคม 2560)

เว็บไซต์ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
http://203.113.25.93:81/

Download
1.Template
2.งานนำเสนอ (ศน.ลดาวัลย์)
3.คู่มือการใช้งานระบบ
4.วีดิทัศน์เเนะนำการใช้งานระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษา

-------------------------------------------
ตอบแบบสอบถาม
https://goo.gl/forms/Bfi5AcvHwfWpqu7g1

ดูผลการตอบแบบสอบถาม
https://docs.google.com/a/secondary35.go.th/forms/d/1RD3iJs9F-Uac9MCRhSggwJuths3P6jyxKRkzFP8gcHs/viewanalytics
-------------------------------------------
กำหนดการฯ
วันที่
เวลา
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
5 ม.ค.2560
08.30-09.30 น.
เข้าทดสอบการใช้ระบบ
ผู้ดูแลระบบTeleconference ของโรงเรียน
10.00-12.00 น.
อบรมเรื่อง “การป้อนข้อมูลใน Template
ผู้รับผิดชอบงานระบบประกันฯ

20 ม.ค.2560
08.20-08.40 น.
เข้าทดสอบการใช้ระบบ
ผู้ดูแลระบบTeleconference ของโรงเรียน
09.00-12.00 น.
อบรมเรื่อง “การนำส่งข้อมูล (ไฟล์ Template) ในระบบฯ”
1.ผู้บริหารโรงเรียน
2.ผู้รับผิดชอบงานระบบประกันฯ
การเตรียมความพร้อมในการประชุมผ่านระบบ Teleconference
          1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุค ใช้เข้าระบบ Teleconference เชื่อต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN เท่านั้น (กรณีใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ต่อไมค์ฯ และหูฟัง (ไม่ควรใช้ลำโพงเพราะจะเกิดเสียงย้อนกลับ)
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุค ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านสาย 
LAN จะมีความเสถียรสูงกว่า Wifi
หมายเหตุ
1.กรณีร่วมอบรมหลายคน สามารถต่อเครื่องที่เข้าระบบ Teleconference ไปยังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้ โดยฟังเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (จัดที่นั่งให้ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค) หรือจะใช้ชุดแยกหูฟังก็ได้ (ถ้ามี) หรือ
2.จัดชุดประชุมตามข้อ 1.1-1.2 เท่าจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โดยให้อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน

          2. เข้าห้องอบรมผ่านเว็บไซต์ www.tele.sesa35.info โดยใช้เว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox
2.1 ติดตั้งปลั๊กอินต่างๆ และทดลองเข้าห้องอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2.2 ใช้ห้องอบรม School-2 Access Code แจ้งทางหนังสือราชการ
2.3 ทดสอบระบบกับทางเขตพื้นที่
-วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 08.30-09.30 น. เริ่มอบรม 10.00-12.00 น.
-วันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 08.20-08.40 น. เริ่มอบรม 09.00 น. เป็นต้นไป
2.4 ใช้กลุ่มไลน์ “งานประกัน สพม.35” เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อเตรียมการและสื่อสารในขณะอบรม

ข้อควรปฏิบัติขณะอบรม
          1. ขณะเปิดระบบให้มีการอภิปราย ไม่ควรคุยกับบุคคลอื่น เพราะจะมีเสียงรบกวนการอบรมทั้งระบบ
          2. ในขณะอบรม ไม่ควรมีกิจกรรมสอดแทรก เพราะจะทำให้ติดตามสาระการอบรมได้ไม่ครบถ้วน
3. ถ้ามีการต่อชุดขยายเสียงต้องจัดวางลำโพง และไมโครโฟนไม่ให้เกิดเสียงย้อนกลับโดยวางให้ห่างกัน และหันทิศทางออกจากกัน

ติดต่อสอบถามด้านเทคนิค
1.      นายสรวง  ศรีแก้วทุม  โทร. 081-568-5296 suangsr@gmail.com
2.      นายรณชัย  พิชิตสันต์  โทร. 098-831-6682 ronnachaipichitsun@gmail.com


ป้ายกำกับ:
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.