การเตรียมอุปกรณ์สำหรับรับการอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ ผ่านระบบ Teleconference

การเตรียมความพร้อมในการประชุมผ่านระบบ Teleconference 

1. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง
     1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุค ใช้เข้าระบบ Teleconference เชื่อต่อระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN เท่านั้น (กรณีใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ต่อไมค์ฯ และหูฟัง (ไม่ควรใช้ลำโพงเพราะจะเกิดเสียงย้อนกลับ)
     1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโน้ตบุค ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติ เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านสาย LAN จะมีความเสถียรสูงกว่า Wifi


 คอมพิวเตอร์โน้ตบุคหูฟังที่มีไมโครโฟน

 หูฟังที่มีไมโครโฟนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หมายเหตุ 
     1. กรณีร่วมอบรมหลายคน สามารถต่อเครื่องที่เข้าระบบ Teleconference ไปยังเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ได้ โดยฟังเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (จัดที่นั่งให้ใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค) หรือ จะใช้ชุดแยกหูฟังก็ได้ (ถ้ามี) หรือ
     2. จัดชุดประชุมตามข้อ 1.1-1.2 เท่าจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โดยให้อยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน

2. เข้าห้องอบรมผ่านเว็บไซต์ www.tele.sesa35.info โดยใช้เว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox
     2.1 ติดตั้งปลั๊กอินต่างๆ และทดลองเข้าห้องอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     2.2 ห้องอบรม และ Access Code จะแจ้งเป็นครั้งคราว
     2.3 ทดสอบระบบกับทางเขตพื้นที่  จะแจ้ง วัน/เวลา เป็นครั้งคราว
     2.4 กลุ่มไลน์ เพื่อเตรียมการและสื่อสารในขณะอบรม จะแจ้งเป็นครั้งคราว

3. ข้อควรปฏิบัติขณะอบรม
     1. ขณะเปิดระบบให้มีการอภิปราย ไม่ควรคุยกับบุคคลอื่น เพราะจะมีเสียงรบกวนการอบรมทั้งระบบ
     2. ในขณะอบรม ไม่ควรมีกิจกรรมสอดแทรก เพราะจะทำให้ติดตามสาระการอบรมได้ไม่ครบถ้วน
     3. ถ้ามีการต่อชุดขยายเสียงต้องจัดวางลำโพง และไมโครโฟนไม่ให้เกิดเสียงย้อนกลับโดยวางให้ห่างกัน และหันทิศทางออกจากกัน
4. ติดต่อสอบถามด้านเทคนิค 
     1. นายสรวง ศรีแก้วทุม โทร. 081-568-5296 suangsr@gmail.com
     2. นายรณชัย พิชิตสันต์ โทร. 098-831-6682 ronnachaipichitsun@gmail.com
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.