มกราคม 2017

ดาวน์โหลดโปรแกรม Team Viewer

คู่มือการใช้โปรแกรม

วิดีโอแนะนำ การดาวน์โหลดและติดตั้ง

TeamViewer เครื่องมือเพื่อการสนับสนุนระยะไกล การเข้าถึงจากระยะไกล และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

TeamViewer ได้รับการออกแบบให้สามารถเรียกใช้งานบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย เช่น Windows 10, macOS Sierra, iOS 10, Android 7 Nougat และ Chrome OS ไปจนถึงระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ากว่าอย่าง Windows XP และ OS X 10.8

สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ได้ หากต้องการทราบฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงในระบบอื่นๆ โปรดดูจากเวอร์ชันทดสอบสำหรับ Mac / Linux / iOS / Android / Universal Windows Platform / BlackBerry

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.teamviewer.com/th/


     นายชนินทร์  วรรณมณี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  เป็นประธานเปิดการประชุม Teleconference รายงานผล การนำส่งข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แบบ Online  โดยมีนายสรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางลดาวัลย์  ขุมคำ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำ

     การประชุม Teleconference ในหัวข้อการนำส่งข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online ครั้งนี้  เป็นการรายงานผลครั้งที่ ๑  ผู้เข้าร่วมการประชุมคือผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔๕  โรงเรียน  ใช้เวลา ๔  ชั่วโมง  ศูนย์กลางการขยายสัญญาณ  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

ข้อมูลจาก http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?id=1675&module=news


การขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ
ดาวน์โหลด

  1. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุง 10 มกราคม 2560
  2. หลักสูตรและสาระการเรียนรู้ (ชนิดของไฟล์เป็น Microsoft Word)
  3. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (หรือ ปพ.5)
  4. Cognitive Question (Bloom)
  5. อีกแนวทางการบูรณาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนฯ
  6. แบบนิเทศติดตามการจัดการศึกษาฯ
  7. -หนังสือที่ ศธ 04265/ว 1796 (1 พ.ค.2558)
  8. -หนังสือที่ ศธ 04265/ว2130 (1 เม.ย.2559)

แหล่งดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรฯ เพิ่มเติม

https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/206/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%84-12-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89

Using Google Charts


Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.