อบรมการรายงานข้อมูลระบบประกันฯ ผ่านระบบ Teleconference

     นายชนินทร์  วรรณมณี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  เป็นประธานเปิดการประชุม Teleconference รายงานผล การนำส่งข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แบบ Online  โดยมีนายสรวง  ศรีแก้วทุม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนางลดาวัลย์  ขุมคำ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำ

     การประชุม Teleconference ในหัวข้อการนำส่งข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา Online ครั้งนี้  เป็นการรายงานผลครั้งที่ ๑  ผู้เข้าร่วมการประชุมคือผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๔๕  โรงเรียน  ใช้เวลา ๔  ชั่วโมง  ศูนย์กลางการขยายสัญญาณ  ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

ข้อมูลจาก http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?id=1675&module=news
ป้ายกำกับ:
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.