กุมภาพันธ์ 2017


8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.-21.00 น.
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม ได้เดินทางไปร่วมเตรียมการประชุมร่วมกับ ศน.และเจ้าหน้าที่ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1


9 กุมภาพันธ์ 2560 .90..-12.00 น.
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค15) และนายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV ,DLIT) ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมทั้ง 15 เขตพื้นที่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สพป.เชียงใหม่เขต 1
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/?name=news&file=readnews&id=614

ศน.วิทยา สพป.ลำพูน เขต 1
https://www.gotoknow.org/posts/622902
ประชุมออนไลน์ สำหรับครูยุคไทยแลนด์ 4.0

สพป.ลำปาง เขต 2
https://www.facebook.com/veevee.van.9/posts/1552057541491364?pnref=story


ผู้ร่วมประชุม/อบรม
1.ครูผู้ทำข้อมูล DMC
2.ครูผู้ทำหน้าที่คัดกรองนักเรียนยากจน

วันที่ 17 ก.พ. 2560 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ห้องประชุม School-1
Access Code = 1234

เว็บไซต์สำหรับกรองนักเรียนยากจน


การเตรียมความพร้อม
     1.ติดตั้งแอพฯ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มือถือ/แท็ปเล็ต)
     2.ศึกษาคู่มือ และทดลองใช้จริง (เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากเขตพื้นที่แล้ว)
     3.จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเข้าระบบ Tele Conference  และคอมพิวเตอร์สำหรับอบรม โดยทุกเครื่องต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN
     4.ทดลองเข้าระบบ Tele Conference ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และทดลองเข้าระบบก่อนการอบรมจริงในวันที่ 17 ก.พ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ผู้ร่วมประชุมในแต่ละโรงเรียน

     1.ผู้อำนวยการโรงเรียน     2.ครูผู้รับผิดชอบฯ
จำนวน 16 โรงเรียน (รายชื่อด้านล่าง)


หัวข้อการประชุม
     การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต " (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านระบบ Tele Conference
     -ห้องประชุม School-1
     -Access Code = แจ้งแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม (วิธีการ/คู่มือ)
ที่เว็บไซต์นี้

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมประชุม
1.โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
3.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
4.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
5.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
6.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
7.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
8.โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
9.โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
10.โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
11.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
12.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
13.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
14.โรงเรียนป่าซาง
15.โรงเรียนแม่พริกวิทยา
16.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

9 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านระบบ Tele Conference
1. ห้องประชุม Cluster 15 รหัสหรือ Access Code คือ ct15 (ซีทีสิบห้า)

2. แบบประเมิน (ผู้เข้าประชุมดาวน์โหลดเตรียมล่วงหน้า)
     2.1 DLTV
     2.2 DLIT

3. คู่มือการติดตั้ง เข้าใช้ระบบ
    3.3 คู่มือ-สำหรับ Apple I-OS

4. อุปกรณ์
    4.1 คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต (อย่างใดอย่งหนึ่ง

    4.2 หูฟังที่มีไมโครโฟนกำหนดการ

วันที่
เวลา
กิจกรรม
ผู้เกี่ยวข้อง
8 ก.พ. 2560
15.00-16.30 น.
ทดสอบการใช้ระบบ
ผู้ร่วมประชุมและ/หรือผู้ดูแลระบบประจำเขตพื้นที่
9 ก.พ. 2560
08.00-09.00 น.
ทดสอบและเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ
ผู้ร่วมประชุมและ/หรือผู้ดูแลระบบประจำเขตพื้นที่
08.40-09.00 น.
เข้าระบบรอการประชุม
ผู้ร่วมประชุม
09.00-12.00 น.
ประชุม
-ประธานเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม
-การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ DLTV/DLIT
-เกณฑ์การคัดเลือกฯ
*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***
ผู้ร่วมประชุม

รายละเอียดอื่นๆ

1. การเตรียมความพร้อมในการประชุมผ่านระบบ Tele Conference
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้สาย LAN 1 คนต่อ 1 เครื่อง
1.2 ตรวจสอบกล้อง และไมโครโฟนที่ติดมากับเครื่องโน้ตบุคให้ใช้งานได้
1.3 อาจใช้หูฟังที่มีไมโครโฟนเพื่อการสื่อสาร (ฟัง/พูด) ให้ได้เจนยิ่งขึ้น
1.4 สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์-แท็ปเล็ต) แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
1.5 การเข้าร่วมประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Mozilla Firefox
1.6 ลิงค์สำหรับไปยังห้องประชุมสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค อยู่ที่เว็บไซต์ www.tele.sesa35.info
 1.7 ใช้ห้องประชุม Cluster 15 (เมนูด้านซ้าย หรือคลิกที่นี่) รหัสหรือ Access Code คือ ct15
1.8 ฝึกซ้อมหรือทดลองใช้ห้องประชุมตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ในระบบห้องประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

2. ข้อควรปฏิบัติ
2.1 ผู้เข้าประชุม 1 คน ใช้อุปกรณ์เข้าห้องประชุม 1 ชุด/เครื่อง หรืออาจนั่งใกล้กันก็ได้
2.2 ผู้เข้าประชุมด้วยอุปกรณ์คนละชุด เช่น ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ต้องอยู่คนละสถานที่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันเสียงย้อนกลับ

3. ข้อควรละเว้น
3.1 ไม่ควรต่อเครื่องขยายเสียงหรือไมโครโฟนเพิ่มเติม ถ้ามีหลายคนควรนั่งใกล้ๆ กัน และนั่งใกล้ๆ เครื่องที่ใช้เข้าระบบ เพื่อการฟังเสียงและเสียงพูดจะได้ดังชัดเจน อาจใช้กล้องเว็บแคมแทนกล้องที่ติดตั้งมากับโน้ตบุคแล้ววางให้ห่างเพื่อให้เห็นผู้นั่งร่วมประชุมทุกคน
3.2 ขณะเปิดระบบให้มีการอภิปราย ไม่ควรคุยกับบุคคลอื่น เพราะจะมีเสียงรบกวนการประชุมทั้งระบบ
3.3 ในขณะประชุม ไม่ควรมีกิจกรรมสอดแทรก เพราะจะทำให้ติดตามสาระการประชุมได้ไม่ครบถ้วน

4. ช่องทางการสื่อสารระหว่างประชุม
4.1 Video Conference
4.2 ข้อความในระบบ Tele Conference จะแนะนำก่อนเริ่มประชุม
4.3 กลุ่มไลน์ DLTV/DLIT ภาค 15

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tele.sesa35.info

ติดต่อสอบถามด้านเทคนิค
1. นายสรวง  ศรีแก้วทุม  โทร. 081-568-5296  suangsr@gmail.com
2. นายรณชัย  พิชิตสันต์  โทร. 098-831-6682 ronnachaipichitsun@gmail.com

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.