พฤษภาคม 2017

    20 กันยายน 2559 ผมได้มีโอกาสไปนิเทศติดตามด้านการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และ DLIT ที่โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน
    ได้เข้าสังเกตการจัดการเรียนรู้ของคุณครูอรพรรณ คำกาศ กำลังจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 พบว่าคุณครูเปิดสื่อสลับกับซักถามนักเรียนเป็นระยะ และมีการอธิบายเพิ่มเติม นับเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณครูมีการศึกษาสื่อที่นำมาใช้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี
    ขอชื่นชมในความตั้งใจ ความพยายาม และความมุ่งมั่น ในการทำหน้าที่ครู ขอให้พัฒนาต่อไป
   และขอขอบคุณท่าน ผอ.สมศักดิ์ เจรืญธนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้คุณครูมีและใช้สื่ออย่างคุ้มค่าครับ

ซ่อนบทความ

การสั่งซ่อนไม่ให้ผู้อ่านมองเห็นบทความของเราในหน้าแรก แต่สามารถมองเห็นได้ตามปกติเมื่อเลือกดูที่ป้ายกำกับ (Hide All Posts From Blogger Homepage) เพื่อให้หน้าแรกของบล็อกแสดงแต่เฉพาะเนื้อหาที่เราต้องการเช่น โฆษณาหรือข้อความต้อนรับ ทำได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่บล็อกของคุณจากนั้นไปที่
'แม่แบบ > แก้ไข HTML'

ขั้นตอนที่ 2. กด 'Ctrl + F' บนคีย์บอร์ดแล้วสั่งค้นหาคำว่า
]]></b:skin>

จากนั้นให้แทนที่โค้ดที่หาเจอนั้นด้วยโค้ดข้างล่างนี้
]]></b:skin>
<!-- hide all posts from homepage start -->
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style>
#Blog1 {
  display:none;
}
</style>
</b:if>
</b:if>
<!-- hide all posts from homepage end -->

บรรทัดที่ 929 ลบออก
  <span class='recent-title'><h2><i class='fa fa-desktop'/> Recent Posts</h2></span>

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B_zDsr1B-5OMNnBfeVltS1VYNEU%2Fview%3Fusp%3Dsharing&h=ATNcKbeMHubJm3Qa_LZHsjyZkAZqHXs-UZF_ArjldhTGTjiDzxDF-MiBEmBgIy1weAtC_KR0dWMGxk4NWUm0-79xtrsYsHV6RL2VyzCgrOe_9HtCqGy7975lvRdoCwUKhRp35AMR6Qc&enc=AZPeCRHxWNX-5k7pz7Xnf81rFu0rHqttgqEJARfYTX2C2PMbHvLNMNkJgt09DKAQ9Ng9tiUrHsS-AZVCUHZofbgALy9huhDOjFUkROm0bY9BG6f2Agcz23XULTV6aoskXeUH0kcwLIscn6e833_Bgh6u0vMJ5rPilDsKprgWHSY_I1RpB3leD4DGfLS25L1FjiY_vX33odzxnuUtOzu71MZKYC8u1xh5fiN_XSWuElnGQvTPfkxqVmxVAt-2LRywugnW3S_SHdMlbV33tljoQmMODnOq2jgcXiTwDby9ZXC01FB5mXQc7GTznOhbrXpfrF4&s=1

http://www.psptech.co.th/24-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%99-android-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2016-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-36839.page

2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพม.เขต 35 มีการจัดอบรมบุคลากรในสังกัด สพม.เขต 35 เรื่องการใช้งานระบบ Teleconference และการประยุกต์ใช้ Cloud Computing


โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ เข้ารับการอบรม จำนวน 20  คน  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
                 การอบรมการใช้งาน Conference ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการโดยมีนายรณชัย  พิชิตสันต์  พนักงานราชการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

รายงาน/ภาพ
http://web.sesa35.info/admin/index.php?module=news&id=1849

ร่วมดำเนินการประชุมขับเคลื่อน DLIT สพม.เขต 34 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานด้าน DLIT ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)


แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการประเมินผลการประชุมทางไกล (Tele Conference) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หรือตามความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านให้มากที่สุด
ตอบแบบสอบถาม
https://docs.google.com/a/secondary35.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSdUISyBq1LP8hJZ6GUAHMiwCBXbg8k-PEN0RAiI-YELafJeqw/viewform

ดุผลการตอบแบบสอบถาม
https://docs.google.com/a/secondary35.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSdUISyBq1LP8hJZ6GUAHMiwCBXbg8k-PEN0RAiI-YELafJeqw/viewanalytics
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. มีการประชุมชี้แจงการคัดกรองนักเรียน โดยงานแผนงานฯ สพม.เขต 35 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานการคัดกรองนักเรียน

การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
http://www.tele.sesa35.info/2017/02/blog-post_10.html

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.