การประชุมขับเคลื่อน DLIT สพม.เขต 34

ร่วมดำเนินการประชุมขับเคลื่อน DLIT สพม.เขต 34 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้ร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงานด้าน DLIT ของทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)


แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการประเมินผลการประชุมทางไกล (Tele Conference) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หรือตามความพึงพอใจที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของท่านให้มากที่สุด
ตอบแบบสอบถาม
https://docs.google.com/a/secondary35.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSdUISyBq1LP8hJZ6GUAHMiwCBXbg8k-PEN0RAiI-YELafJeqw/viewform

ดุผลการตอบแบบสอบถาม
https://docs.google.com/a/secondary35.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSdUISyBq1LP8hJZ6GUAHMiwCBXbg8k-PEN0RAiI-YELafJeqw/viewanalytics
ป้ายกำกับ:
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.