2018

28 ธันวาคม 2561
นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมศึกษานิเทศก์ (นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว นายสรวง ศรีแก้วทุม นายกฤษฎา มณีเชษฐา และ น.ส.ณัชชา ถาวร) ได้รับมอบหมายจากนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาษาธิการจังหวัดลำปาง ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบผลงานการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ของนายบรรจง บุญมา ครูชำนาญการ ที่ ร.ร.บ้านแม่ทาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2
พบปัญหากับตนเอง น่ารำคาญมากครับ ป๊อปอัพ (Pop-Up) Windows 10 โผล่มารบกวนตลอด แก้ไขตามเว็บนี้แล้วสำเร็จ ง่ายด้วยจึงบันทึกไว้

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ

ชมรมครูคอมพิวเตอร์จังหวัดลำปาง และชมรมครู กอท.ลำปางสร้างสรรค์ ร่วมงานศพครูอานนท์ สายคำฟู เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 ที่วัดนาก่วมเหนือ อ.เมืองลำปาง

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบนโยบายและการดำเนินงาน

วันที่ 28- 29 ต.ค 2561  นายธนาวัฒน์ คำราช รองศึกษาธิการจังหวัดลำปางและคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ) 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงรายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมเอกสารที่จำเป็น

1. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2. เอกสารและตัวอย่างแผนฯ | กรณีศึกษาสาระเพิ่มเติม
3. เครื่องมือ-แบบประเมินฯ
4. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ใส่ชื่อ นร.พิมพ์ต้นภาคเรียน
5. โปรแกรม (รวมผลการประเมินอัตโนมัติ) ม.ต้น  |  ม.ปลาย (ต่างกันที่การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน)
(พัฒนาโปรแกรมโดยคุณครูบรรพต คำจุมปู)
--------------------------------
Program
https://www.classtools.net/การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

https://drive.google.com/open?id=1cji8P7cRKHKM9pHWXnylw6hlc--9BSRW

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (PMQA)


  1. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (ก.พ.ร.)
  2. แนวคิด/ทฤษฎี
  3. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ

หมายเหตุ รวบรวมเพื่อใช้ในโอกาสจำเป็น

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.