11 พค 2561. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ร่วมประชุม วันที่ 15 พ.ค.2561
_ประชุมผู้บริหารโรงเรียนงบจากจังหวัด
_แนวทางการบูรณาการนโยบาย
_การนิเทศ ร.ร.เอกชน
_ชี้แจงโครงการหลักสูตรเชื่อมโยงฯ