การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ


การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมเอกสารที่จำเป็น

1. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2. เอกสารและตัวอย่างแผนฯ | กรณีศึกษาสาระเพิ่มเติม
3. เครื่องมือ-แบบประเมินฯ
4. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ใส่ชื่อ นร.พิมพ์ต้นภาคเรียน
5. โปรแกรม (รวมผลการประเมินอัตโนมัติ) ม.ต้น  |  ม.ปลาย (ต่างกันที่การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน)
(พัฒนาโปรแกรมโดยคุณครูบรรพต คำจุมปู)
--------------------------------
Program
https://www.classtools.net/

[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.