อบรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ


การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมเอกสารที่จำเป็น

1. rubric คืออะไร ใครรู้บ้าง
2. เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
3. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
4. เอกสารและตัวอย่างแผนฯ | กรณีศึกษาสาระเพิ่มเติม
5. เครื่องมือ-แบบประเมินฯ
6. แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ใส่ชื่อ นร.พิมพ์ต้นภาคเรียน
7. โปรแกรม (รวมผลการประเมินอัตโนมัติ) ม.ต้น  |  ม.ปลาย (ต่างกันที่การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน)
(พัฒนาโปรแกรมโดยคุณครูบรรพต คำจุมปู)

Program
https://www.classtools.net/

[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.