2019

ร่วมกับ ศน.พิชญา คำปัน ศน.พลอยไพรินทร์ นิลกัล ฟังสรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 4 ที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

หัวข้อรายงานพุธเช้า ฯ 44/2562
1.การลงพื้นที่ตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน“คุณภาพผู้เรียนโดยยึดห้องเรียนเป็นฐานมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่”
2.การใช้ระบบ Big Dataเพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.การสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังด้วยรูปแบบหลากหลาย
4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้
5.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
6.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผ่านกระบวนการ Active Learning 

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย.2562 ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา จาก สพม.35 ร่วมฟังสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ที่ ร.ร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


   นอกจากนั้นยังได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียนดนตรี และห้องเรียน FabLab ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ

   มีคุณครูสุริยา นิ่มตระกูล คุณครูพิชิต คำบุรี และนักเรียนอีก 2 คน คือนายคชานนท์ ไชยชะนะ และนายผูกพันธ์ พิมพ์อูป นำชม ตลอดจนบรรยายรายละเอียดต่างๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://m.facebook.com/pg/NSTDAFABLABThailand/posts/

10 พ.ย.2562 คุณครูรัชณพงษ์อุฬารโชค และนักเรียนโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มาบันทึกเสียงเพลงมาร์ชของโรงเรียน คุณครูฝึกซ้อมมาดี นักเรียนก็เก่ง ผ่านไปด้วยดี

24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมทันใจ สพม.35

สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 บุคลากร สพม.35 มีการศึกษา วิจัย จึงมีการประชุมเพื่อติดตาม ช่วยเหลือเป็นระยะ

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.