กุมภาพันธ์ 2019

1.http://preview.themeforest.net/item/apriezt-responsive-magazinenews-blogger-theme/full_screen_preview/6339405?ref=wrf&clickthrough_id&redirect_back=true

2.http://preview.themeforest.net/item/mkrflat-responsive-magazinenews-blogger-theme/full_screen_preview/7801572

3.http://preview.themeforest.net/item/apriezt-responsive-magazinenews-blogger-theme/full_screen_preview/6339405

4.http://preview.themeforest.net/item/ijonkz-responsive-magazinenews-blogger-template/full_screen_preview/5958442

5.http://preview.themeforest.net/item/purez-responsive-magazine-blogger-template/full_screen_preview/5683325

6.http://preview.themeforest.net/item/maxxiz-responsive-magazinenews-blogger-template/full_screen_preview/5322391

7.http://preview.themeforest.net/item/syahira-responsive-blogger-template/full_screen_preview/5148877

8.http://preview.themeforest.net/item/rifqiy-responsive-magazinenews-blogger-template/full_screen_preview/5015591

9.http://preview.themeforest.net/item/adamz-responsive-blogger-template/full_screen_preview/4780081

10.http://preview.themeforest.net/item/sevida-responsive-magazine-blogger-template/full_screen_preview/4604301ไม่รองรับการแสดงบทความจากบล็อกอื่นแบบสวยๆ
https://aeromag-themelet.blogspot.com

8 พฤศจิกายน 2561 เป็นวิทยากรอบรมระบบนิเทศออนไลน์และโรงเรียนคุณธรรมให้กับศึกษานิเทศก์ ที่ สพป.ลำปาง เขต 2 7 ธันวาคม 2561 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ที่ร้านสันกำแพง ทางไป อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี (ปีนี้เป็นปีที่ 4)


ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์นิทัศการของหน่วยงานทางการศึกษา ในงานฟดูหนาวและกาชาดจังหวัดลำปาง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่หนองกระทิง

17 ธันวาคม 2562 เป็นคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีให้กับคณะครูในจังหวัดลำปาง จำนวน 2 คนศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ และให้นโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่โรงเรียนมิตรมวลชน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (14 มกราคม 2562) โรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเอกชนผู้ให้การสนับสนุนหลักคือเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัททรูคอโปรเรชั่น ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ได้รับเชิญไปให้ข้อแนะนำการเตรียมเอกสารหลักสูตรเพื่อขออนุญาตเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนพินิจวิทยา อ.เมืองฯ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562


รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา จาก สกสค.ลำปาง ในวันครูประจำปี 2562 (16 มกราคม 2562) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางนคร

1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นกรรมการตัดสินสื่อ/นวัตกรรมให้กับคณะครูโรงเรียนมัธยมวิทยา ในงานวันวิชาการของโรงเรียน มีสื่อ/นวัตกรรมจากคุณครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ครบทุกคน


2 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ร่วมกับ ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด ที่โรงเรียนวิชชานารี โรงเรียนพินิจวิทยา และโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.