พฤศจิกายน 2019
ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว.)
โดย รศ.วิชัย วงษ์ใหญ่ และรศ.ดร.มารุต พัฒผล
สามารถดาวน์โหลดความรู้ทางวิชาการได้ครับ 
ขอขอบคุณ ศน.สุดาภรณ์ สืบสุติน (ที่แนะนำและให้รายละเอียดเพิ่มเติม)


https://s-song.tumblr.com/post/189427622659/%E0%B8%88-%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E-%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8-%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2ฟังเพลง ฤาษีหลงถ้ำ
Download MIDI File
โปรแกรมที่ใช้ทำโน้ต Musescore

********************
จากต้นฉบับโน้ตไทย (พื้นเมืองภาคเหนือ) เต้ง กอลุง (ดูคลิปเพิ่มเติม)
25 พ.ย.2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในงานมีนิทรรศการ การแสดงผลงาน โรงเรียน ครู นักเรียนจำนวนมาก

ร่วมกับ ศน.พิชญา คำปัน ศน.พลอยไพรินทร์ นิลกัล ฟังสรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 4 ที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

หัวข้อรายงานพุธเช้า ฯ 44/2562
1.การลงพื้นที่ตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน“คุณภาพผู้เรียนโดยยึดห้องเรียนเป็นฐานมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่”
2.การใช้ระบบ Big Dataเพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.การสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังด้วยรูปแบบหลากหลาย
4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้
5.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
6.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผ่านกระบวนการ Active Learning 

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย.2562 ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษา จาก สพม.35 ร่วมฟังสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ที่ ร.ร.จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


   นอกจากนั้นยังได้ไปเยี่ยมชมห้องเรียนดนตรี และห้องเรียน FabLab ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมฯ

   มีคุณครูสุริยา นิ่มตระกูล คุณครูพิชิต คำบุรี และนักเรียนอีก 2 คน คือนายคชานนท์ ไชยชะนะ และนายผูกพันธ์ พิมพ์อูป นำชม ตลอดจนบรรยายรายละเอียดต่างๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://m.facebook.com/pg/NSTDAFABLABThailand/posts/

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.