พุธเช้าที่ 13 พ.ย.2562

หัวข้อรายงานพุธเช้า ฯ 44/2562
1.การลงพื้นที่ตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน“คุณภาพผู้เรียนโดยยึดห้องเรียนเป็นฐานมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่”
2.การใช้ระบบ Big Dataเพื่อนำข้อมูลมาบริหารจัดการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.การสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจังด้วยรูปแบบหลากหลาย
4.การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้
5.การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
6.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผ่านกระบวนการ Active Learning 

ป้ายกำกับ:
[blogger][facebook]

Author Name

MKRdezign

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รูปภาพธีมโดย RASimon. ขับเคลื่อนโดย Blogger.